Uwaga: na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz tu: polityka prywatności.
Katedra Pielęgniarstwa

Klinika Intensywnej Opieki Medycznej i Leczenia Bólu
Dydaktyka

Anestezjologia

Rodzaj studiów

Etap studiów

Ilość godzin

Osoby prowadzące

Cele kształcenia

Opis przedmiotuForma zaliczenia
Położnictwo, studia II stopnia, semestr I30 godzin dr n. med. A. Mikstacki dr n. med. B. Tamowicz dr n. med. K. Stefańska-Wronka lek. med. T. Albrecht lek. med. K. Grzybowska-OkrętZapoznanie się z funkcjonowaniem IT i najczęstszymi stanami krytycznymi. Poznanie aparatury monitorującej i kontrolno-pomiarowej, zasad diagnozowania i terapii stanów krytycznych. Przygotowanie studenta do prawidłowej oceny stanu zdrowia chorego przed zabiegiem operacyjnym, ryzyka operacji i znieczulenia oraz zastosowanie odpowiedniej premedykacji farmakologicznej i psychologicznej. Znajomość epidemiologii, zasad profilaktyki i metod leczenia zakażeń szpitalnych w oddziale intensywnej terapii. Zapoznanie się ze współczesnymi metodami znieczulenia ogólnego. Zapoznanie się ze współczesnymi metodami znieczulenia przewodowego.Organizacja pracy na bloku operacyjnym. Budowa i zasada działania aparatu do znieczulenia. Metody i rodzaje znieczulenia ogólnego. Etapy znieczulenia ogólnego. Leki i gazy anestetyczne. Powikłania znieczulenia ogólnego. Rodzaje znieczulenia przewodowego. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania znieczulenia przewodowego. Leki miejscowo znieczulające. Powikłania znieczulenia przewodowego. Definicja i podział niewydolności oddechowej. Tlenoterapia zachowawcza. Wentylacja mechaniczna. Podstawy monitorowania chorego w IT. Podstawy procedur diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych u chorego w IT. Wybrane jednostki chorobowe leczone w OIT.Zaliczenie z oceną

Anestezjologia i intensywna terapia

Rodzaj studiów

Etap studiów

Ilość godzin

Osoby prowadzące

Cele kształcenia

Opis przedmiotuForma zaliczenia
Pielęgniarstwo studia I stopnia, semestr V16 godzin dr n. med. A. Mikstacki dr n. med. B. Tamowicz dr n. med. K. Stefańska-Wronka lek. med. T. Albrecht lek. med. K. Grzybowska-OkrętZapoznanie się z funkcjonowaniem IT. Poznanie aparatury monitorującej i kontrolno-pomiarowej. Przygotowanie studenta do prawidłowej oceny stanu zdrowia chorego przed zabiegiem operacyjnym, ryzyka operacji i znieczulenia oraz zastosowanie odpowiedniej premedykacji farmakologicznej i psychologicznej. Zapoznanie się ze współczesnymi metodami znieczulenia ogólnego. Zapoznanie się ze współczesnymi metodami znieczulenia przewodowego. Uzyskanie umiejętności rozpoznania i monitorowania ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej.Organizacja pracy na bloku operacyjnym. Metody i rodzaje znieczulenia ogólnego. Leki i gazy anestetyczne. Powikłania znieczulenia ogólnego. Rodzaje znieczulenia przewodowego. Wskazania i przeciwwskazania oraz powikłania znieczulenia przewodowego. Leki miejscowo znieczulające. Definicja i podział niewydolności oddechowej. Tlenoterapia zachowawcza. Wentylacja mechaniczna. Podstawy monitorowania chorego w IT. Podstawy procedur diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych u chorego w IT.Egzamin

Intensywna terapia

Rodzaj studiów

Etap studiów

Ilość godzin

Osoby prowadzące

Cele kształcenia

Opis przedmiotuForma zaliczenia
Fizjoterapia, studia I stopnia semestr II15 godzin dr n. med. A. Mikstacki dr n. med. B. Tamowicz dr n. med. K. Stefańska-Wronka lek. med. T. Albrecht lek. med. K. Grzybowska-OkrętZapoznanie się z funkcjonowaniem oddziału intensywnej terapii. Zapoznanie się z najczęstszymi stanami krytycznymi leczonymi w oddziale. Poznanie aparatury monitorującej i kontrolno-pomiarowej, zasad diagnozowania i terapii wybranych stanów krytycznych. Umiejętność postępowania z chorym po nagłym zatrzymaniu krążenia.Organizacja OIT. Podstawy monitorowania chorego w IT. Podstawy procedur diagnostycznych stosowanych u chorego w IT. Wybrane jednostki chorobowe leczone w OIT. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami terapeutycznymi stosowanymi u chorego w IT. Definicja i podział niewydolności oddechowej. Tlenoterapia zachowawcza. Wentylacja mechaniczna.Zaliczenie z oceną
Pielęgniarstwo studia II stopnia, semestr I i II15 godzin dr n. med. A. Mikstacki dr n. med. B. Tamowicz dr n. med. K. Stefańska-Wronka lek. med. T. Albrecht lek. med. K. Grzybowska-OkrętZapoznanie się z funkcjonowaniem OIT i najczęstszymi stanami krytycznymi. Poznanie aparatury monitorującej i kontrolno-pomiarowej, zasad diagnozowania i terapii stanów krytycznych. Zapoznanie się z diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych. Zapoznanie się z problematyką niedożywienia chorych w intensywnej terapii oraz technikami leczenia żywieniowego. Znajomość epidemiologii, zasad profilaktyki i metod leczenia zakażeń szpitalnych w oddziale intensywnej terapii. Zapoznanie się z diagnostyką, monitorowaniem i leczeniem chorych z urazami wielonarządowymi. Zapoznanie się z patofizjologią i leczeniem wstrząsu.Organizacja OIT. Definicja i podział niewydolności oddechowej. Tlenoterapia zachowawcza. Wentylacja mechaniczna. Wybrane jednostki chorobowe leczone w Oddziale Intensywnej Terapii (urazy wielonarządowe, wstrząs hipowolemiczny, septyczny, kardiogenny, anafilaktyczny, neurogenny, sepsa, zaburzenia wodno-elektrolitowe, zespół niewydolności wielonarządowej, stan po nagłym zatrzymaniu krążenia). Ocena stanu odżywienia oraz metody leczenia żywieniowego.Egzamin

Opieka nad chorym dializowanym

Rodzaj studiów

Etap studiów

Ilość godzin

Osoby prowadzące

Cele kształcenia

Opis przedmiotuForma zaliczenia
Położnictwo, studia II stopnia, semestr III47,5 godz. dr n. med. A. Mikstacki dr n. med. B. Tamowicz dr n. med. K. Stefańska-Wronka lek. med. T. Albrecht lek. med. K. Grzybowska-OkrętZapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania stacji dializ. Opanowanie wiedzy na temat ostrej i przewlekłej niewydolności nerek oraz technik leczenia nerkozastępczego (dializa otrzewnowa, hemodializa, SLED, hemofiltracja, hemodiafiltracja, hemoperfuzja, plazmafereza). Przyswojenie umiejętności teoretycznych i praktycznych dotyczących przygotowania chorego, prowadzenia i zakończenia procesu dializy. Zapoznanie się z problematyką przygotowania chorego z niewydolnością nerek do przeszczepu nerki. Opanowanie wiedzy na temat specyfiki ostrej niewydolności nerek w oddziale intensywnej terapii. Zapoznanie się z problematyką fizjologii i patofizjologii układu moczowego u ciężarnych.Zasady działania stacji dializ. Ostra i przewlekła niewydolność nerek- rozpoznanie, leczenie, choroby współistniejące. Wybrane techniki leczenia nerkozastępczego (dializa otrzewnowa, hemodializa, SLED, hemofiltracja, hemodiafiltracja, hemoperfuzja, plazmafereza). Rola pielęgniarki na stacji dializ (przygotowanie chorego, prowadzenie dializy, zakończenie dializy). Budowa aparatu do dializy. Dostęp naczyniowy. Kwalifikacja chorego do przeszczepu nerki. Ostra niewydolność nerek u chorych w IT. Fizjologia i patofizjologia układu moczowego u ciężarnych. Niewydolność nerek a ciąża.Egzamin

Pielęgnowanie w chorobach przewlekłych nerek

Rodzaj studiów

Etap studiów

Ilość godzin

Osoby prowadzące

Cele kształcenia

Opis przedmiotuForma zaliczenia
Pielęgniarstwo studia II stopnia, semestr I i II50 godzin dr n. med. A. Mikstacki dr n. med. B. Tamowicz dr n. med. K. Stefańska-Wronka lek. med. T. Albrecht lek. med. K. Grzybowska-OkrętZapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania stacji dializ. Opanowanie wiedzy na temat ostrej i przewlekłej niewydolności nerek oraz technik leczenia nerkozastępczego (dializa otrzewnowa, hemodializa, SLED, hemofiltracja hemodiafiltracja, hemoperfuzja, plazmafereza). Przyswojenie umiejętności teoretycznych i praktycznych dotyczących przygotowania chorego, prowadzenia i zakończenia procesu dializy. Zapoznanie się z problematyką przygotowania chorego z niewydolnością nerek do przeszczepu nerki. Opanowanie wiedzy na temat specyfiki ostrej niewydolności nerek w oddziale intensywnej terapii.Zasady działania stacji dializ. Ostra i przewlekła niewydolność nerek- rozpoznanie, leczenie, choroby współistniejące. Wybrane techniki leczenia nerkozastępczego (dializa otrzewnowa, hemodializa, SLED, hemofiltracja, hemodiafiltracja, hemoperfuzja, plazmafereza). Rola pielęgniarki na stacji dializ (przygotowanie chorego, prowadzenie dializy, zakończenie dializy). Budowa aparatu do dializy. Dostęp naczyniowy. Kwalifikacja chorego do przeszczepu nerki. Ostra niewydolność nerek u chorych w IT.Zaliczenie z oceną

Pierwsza pomoc

Rodzaj studiów

Etap studiów

Ilość godzin

Osoby prowadzące

Cele kształcenia

Opis przedmiotuForma zaliczenia
Fizjoterapia, studia I stopnia semestr II15 godzin dr n.med. A. Mikstacki dr n.med. B. Tamowicz dr n.med. K. Stefańska-Wronka lek. med. T. Albrecht lek. med. K. Grzybowska-OkrętZapoznanie z zasadami funkcjonowania łańcucha przeżycia. Opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnych ze współczesnymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Opanowanie wiedzy na temat wybranych stanów zagrożenia życia związanych z OUN, układem krążenia, układem oddechowym. Przyswojenie umiejętności dotyczących udzielania pomocy doraźnej u chorego z urazem wielonarządowym. Kształtowanie umiejętności współpracy w interdyscyplinarnym zespole ratowniczym.Struktura instytucjonalna pomocy doraźnej. Współczesne standardy pomocy doraźnej. Pojęcie stanów zagrożenia życia i zdrowia. Przyczyny, objawy i postacie nagłego zatrzymania krążenia. Schemat postępowania resuscytacyjnego CPR w warunkach przedszpitalnych. Różnice w postępowaniu resuscytacyjnym u dorosłych i dzieci. Defibrylacja - wskazania, sposób wykonania i powikłania. Pomoc doraźna w poszczególnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Definicje śmierci. Sprzęt stosowany w pomocy doraźnej. Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego.Zaliczenie z oceną